Turva-alan tuotteet maahantuojan tukkuhinnoin

Henkilösuojaus- ja etsiväpalvelut

Ostoskori 0 tuotetta:

Toimitusehdot

1. Soveltamisala
Näitä toimitusehtoja sovelletaan FINSEC:in ja asiakkaan väliseen kaupankäyntiin, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. Hinnat
Voimassaolevat hinnat ovat näkyvillä verkkokaupassa. Tarjoushinnalle voidaan ilmoittaa rajattu voimassaoloaika. Tuotteiden hintoihin lisätään asiakkaan valitsemasta maksu- ja toimitustavasta aiheutuvat kulut, jotka asiakas näkee tilausta tehdessään. Ennen tilauksen viimeistä hyväksymisvaihetta asiakas voi joko hyväksyä tai hylätä tilauksensa.

3. Toimitustapa
Asiakas valitsee haluamansa toimitustavan verkkokaupassa näkyvistä vaihtoehdoista. Asiakkaan tulee itse huomioida oman toimintansa vaikutus kuljetuksen onnistumiseen. Asiakkaan ei esimerkiksi pidä tilata ovelle -pakettia, jos on tarkoitus olla lähetyksen saapumisajankohtana matkoilla.

 4. Toimitusaika
Tilatut tuotteet toimitetaan suoraan FINSEC -varastosta, ellei tuotteen tuotekuvauksessa kerrota tuotteen kuuluvan tilaustuotteisiin tai olevan loppu varastosta. Varastotuotteet lähtevät FINSEC:iltä 1-3 arkipäivän kuluessa ja ovat asiakkaalla kuljetuksen jälkeen. Tilaustuotteet toimitetaan tuotekuvauksessa mainitussa toimitusajassa. Verkkokauppa näyttää asiakkaalle ajantasaisen tuotevaraston tilannetiedon. Mikäli asiakas tilaa kerralla suuren määrän samaa tuotetta, on mahdollista että tuote loppuu, vaikka tuotetiedon mukaan tuotetta ilmoitettiin olevan varastossa. Tällaisessa tilanteessa asiakas näkee ilmoituksen jälkitoimituksesta ostoskorissaan. Jälkitoimitustilanteissa asiakas voi itse päättää, haluaako hän kaikki tuotteet kerralla kun ne ovat saatavilla, vai osan tuotteista heti ja jälkitoimitettavat tuotteet myöhemmin. Jälkitoimitusten tyypillinen toimitusaika on 2-3 viikkoa. Mikäli jälkitoimitus viivästyy tästä, olemme yhteydessä asiakkaaseen. Asiakas voi vielä tässä vaiheessa joko hyväksyä tai hylätä, viivästyneen jälkitoimituksen. Asiakkaalle ei synny jälkitoimituksesta tai sen hylkäämisestä lisäkuluja.

Varastotuotelähetykset lähtevät FINSEC:iltä asiakkaalle 1-3 arkipäivän aikana. Tämä aika lasketaan tilauksen rekisteröitymisajasta, joka näkyy myös asiakkaan saamassa automaattisessa tilauksen vastaanottamisilmoituksessa. Esimerkiksi perjantaina kello 16:00 FINSEC:ille saapunut tilaus on maanantaina klo 16:00 tasan 1 arkipäivän ikäinen ja sen tulee lähteä asiakkaalle viimeistään keskiviikkona klo 16:00. Toimitusaikaa laskettaessa tuotteet katsotaan toimitetuiksi, kun ne on lähetetty asiakkaalle.

Mikäli toimitus viivästyy luvatusta toimituspäivästä yli 10 arkipäivää ja viivästys johtuu FINSEC:istä, eikä kysymys ole 9 §:ssä tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä, asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa ja saada rahansa täysimääräisenä takaisin. Viivästykseen perustuva kaupan purkaminen on tehtävä ennen kuin tuote on lähtenyt FINSEC:iltä asiakkaalle.

5. Maksuehdot
Asiakas valitsee tuotteiden maksutavan ja maksuehdon verkkokaupan tarjoamista vaihtoehdoista. Yksityishenkilöiden laskuttamisen ja osamaksun luotottamispäätökset tekee luottopalvelun tarjoaja (KLARNA). FINSEC ei pysty vaikuttamaan luottopäätöksiin. Yritysasiakkaat voivat tiedustella laskutusmahdollisuutta ilmoittamalla Y-tunnuksensa. FINSEC tarkastaa uuden yritysasiakkaan maksukyvyn ja tekee yritysasiakkaiden laskutusmyyntipäätökset tapauskohtaisesti.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana asiakkaan tiliotteella tai korttilaskulla. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa ja pankkeja vastaava tietoturvataso. Maksujen välittämistä tai luotottamista koskevissa reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä suoraan Paytrail asiakaspalveluun. Mikäli Paytrail tai KLARNA ei reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, pyydämme asiakasta ilmoittamaan FINSEC:ille asiasta.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

6. Omistusoikeus
Myytyjen tuotteiden omistusoikeus siirtyy asiakkaalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. FINSEC kieltää osittainkin maksamattomien tavaroiden jälleenmyynnin tai luovuttamisen kolmannelle osapuolelle. Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tilaus on toimitettu asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

7. Takuu
Finsec antaa toimittamilleen tuotteille vähintään EU -alueella tuotevastuulainsäädännön mukaisen takuun. Takuuajan katsotaan alkavan tavaran toimituspäivästä, ellei tuotteen tiedoissa toisin mainita. Esimerkiksi suojaliiveillä takuuaika alkaa valmistusajankohdasta.
FINSEC korvaa takuukorjauksesta tai tuotteen vaihtamisesta vain jos asiakas on ollut yhteydessä FINSEC:iin ennen palautusta ja hyvittämisestä on sovittu. FINSEC ei käsittele takuupalautuksia joista ei ole etukäteen ilmoitettu ja sovittu.

Takuuseen vetoaminen edellyttää, että asiakas on ostanut tuotteen FINSEC:iltä, pystyy esittämään kuitin tai kertomaan ostoajankohdan ja on noudattanut huolellisuutta täyttäen tuotteiden normaaliin käyttöön liittyvät velvollisuutensa. Takuukorvattavat tuotteet on mahdollisuuksien mukaan palautettava alkuperäispakkauksissaan. FINSEC myöntää takuukorvatuille tuotteille uuden takuun alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka. Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, virheellinen säilytys tai asiakkaan tuotteeseen tekemät muutostyöt.

8. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus
Tuotteen virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tai tuotteen kanssa, ellei FINSEC ole nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta luvannut. FINSEC:in taloudellinen vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvoon.

FINSEC ei ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytymisen kuluja tai asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja. FINSEC ei myöskään vastaa mahdollisista tuotevastuulain piiriin kuulumattomista vahingoista.

9. Ylivoimainen este
FINSEC ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota FINSEC ei ole voinut ennakoida myyntihetkellä. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi. FINSEC:in toimittajaa tai muuta toimitukseen liittyvää sopimuskumppania kohdannut vastaava este katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, mikäli samaa tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia hankkia muualta. FINSEC ilmoittaa viipymättä ylivoimaisesta esteestä asiakkaalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

10. Palautukset
Kaikista palautuksista on sovittava FINSEC:in kanssa etukäteen. Emme lunasta palautuksia, joista ei ole etukäteen sovittu. Palautusosoite: FINSEC, Satakunnankatu 26-28, 27510 Eura. Kuljetus perille, emme nouda lähetyksiä postitoimipaikoista. Palautettavien tuotteiden on oltava joko takuukorvattavia tai käyttämättömiä ja alkuperäisissä pakkauksissaan. Mukaan on laitettava tilausnumero ja lähettäjän yhteystiedot. Jos tarkoitus on saada palautusta ostohinnasta, myös maksupalautuksen tilinumero tarvitaan.

11. Kaupan peruminen ja lähetyksen noutamatta jättäminen
Kaupan perumisesta ja ostoksen palauttamisesta on ilmoitettava 14 vuorokauden kuluessa kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostilla). Paketin noutamatta jättäminen postista ilman erillistä sopimista ei johda kaupan peruuntumiseen. FINSEC veloittaa noutamattomien lähetysten uudelleen käsittelyn ja lähettämisen kustannukset asiakkaalta. Veloitus aiheettoman palauttamisen tai noutamatta jättämisen kuluista tehdään täysimääräisenä myös tilauksista jotka on alunperin toimitettu maksutta.

12. Erimielisyydet
Osapuolten väliset erimielisyydet voidaan tarvittaessa käsitellä myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.

Rekisteriseloste