Turva-alan tuotteet maahantuojan tukkuhinnoin

Henkilösuojaus- ja etsiväpalvelut

Ostoskori 0 tuotetta:

Toimitusehdot

1. Soveltamisala
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Finsec:in ja asiakkaan väliseen kaupankäyntiin elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. Hinnat
Voimassaolevat hinnat ovat näkyvillä verkkokaupassa. Tarjoushinnalle voidaan ilmoittaa rajattu voimassaoloaika. Tuotteiden hintoihin lisätään asiakkaan valitsemasta maksu- ja toimitustavasta aiheutuvat kulut. Asiakas näkee nämä kulut täysimääräisinä ennen tilauksen viimeistä hyväksymisvaihetta ja voi joko hyväksyä tai hylätä tilauksensa.

3. Toimitustapa
Asiakas valitsee haluamansa toimitustavan verkkokaupassa näkyvistä vaihtoehdoista. Asiakkaan tulee itse huomioida oman toimintansa vaikutus valitsemansa kuljetustavan onnistumiseen. Asiakkaan ei esimerkiksi kannata tilata ovelle -pakettia jos on tarkoitus olla lähetyksen saapumisajankohtana matkoilla.

 4. Toimitusaika
Tilatut tuotteet toimitetaan suoraan Finsecin varastosta, ellei tuotteen tuotekuvauksessa kerrota tuotteen kuuluvan tilaustuotteisiin. Tilaustuotteet toimitetaan tuotekuvauksessa mainitussa toimitusajassa. Verkkokauppa näyttää asiakkaalle ajantasaisen tuotevaraston tilannetiedon. Mikäli asiakas tilaa kerralla suuren määrän samaa tuotetta, on mahdollista että tuote loppuu, vaikka tuotetiedon mukaan tuotetta ilmoitettiin olevan varastossa. Tällaisessa tilanteessa asiakas näkee ilmoituksen jälkitoimituksesta ostoskorissaan. Finsec ilmoittaa jälkitoimituksen arvioidun toimitusajan asiakasviestillä asiakkaan ilmoittamilla yhteystiedoilla ja toimittaa jälkitoimitukset mahdollisimman pian. Asiakas voi tässä vaiheessa joko hyväksyä tai ilmoittaa hylkäävänsä ehdotetun jälkitoimitusmenettelyn. Asiakkaalle ei synny jälkitoimituksesta tai sen hylkäämisestä lisäkuluja.

Lähetykset lähtevät Finsec:iltä asiakkaalle 1-3 arkipäivän aikana. Tämä aika lasketaan tilauksen rekisteröitymisajasta, joka näkyy myös asiakkaan saamassa automaattisessa tilauksen vastaanottamisilmoituksessa. Esimerkiksi perjantaina kello 16:00 Finsec:ille saapunut tilaus on maanantaina klo 16:00 tasan 1 arkipäivän ikäinen ja sen tulee lähteä Finseciltä asiakkaalle viimeistään keskiviikkona klo 16:00. Tuotteet katsotaan toimitetuiksi, kun ne on lähetetty asiakkaalle.

Mikäli toimitus viivästyy luvatusta toimituspäivästä yli 7 arkipäivää ja viivästys johtuu Finsecistä, eikä kysymys ole 9 §:ssä tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä, asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa ja saada rahansa täysimääräisenä takaisin. Kaupan purkaminen edellyttää viipymättä asiasta ilmoittamista.

5. Maksuehdot
Asiakas valitsee tuotteiden maksutavan ja maksuehdon verkkokaupan tarjoamista vaihtoehdoista. Yksityishenkilöiden laskuttamisen ja osamaksun luotottamispäätökset tekee luottopalvelun tarjoaja ja Finsec ei siten pysty vaikuttamaan luottopäätöksiin. Yritysasiakkaat voivat tiedustella laskutusmahdollisuutta ilmoittamalla Y-tunnuksensa. Finsec tekee yritysasiakkaiden laskuttamispäätökset tapauskohtaisesti.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Maksujen välittämistä tai luotottamista koskevissa reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. Mikäli maksujen välittäjä ei reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, pyydämme asiakasta ilmoittamaan meille asiasta.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

6. Omistusoikeus
Myytyjen tuotteiden omistusoikeus siirtyy asiakkaalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Myyjä kieltää osittainkin maksamattomien tavaroiden jälleenmyynnin kolmannelle osapuolelle. Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tuote on luovutettu tämän hallintaan tai toimitettu asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

7. Takuu
Finsec antaa toimittamilleen tuotteille vähintään EU -alueella tuotevastuulainsäädännön mukaisen takuun. Takuuajan katsotaan alkavan tavaran toimituspäivästä, ellei tuotteen tiedoissa toisin mainita. Finsec korvaa takuukorjaukseen tai vaihtoon toimittamisesta aiheutuvat kulut vain jos asiakas on ollut yhteydessä Finseciin ennen palautusta ja palauttamismenettelystä on sovittu. Finsec ei lunasta takuupalautuksia joista ei ole etukäteen ilmoitettu ja sovittu.

Takuuseen vetoaminen edellyttää, että asiakas on ostanut tuotteen Finseciltä, pystyy esittämään kuitin tai kertomaan ostoajankohdan ja on noudattanut huolellisuutta täyttäen tuotteiden normaaliin käyttöön liittyvät velvollisuutensa. Takuukorvattavat tuotteet on mahdollisuuksien mukaan palautettava alkuperäispakkauksissaan. Finsec myöntää takuukorvatuille tuotteille uuden takuun alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka. Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, virheellinen säilytys tai asiakkaan tuotteeseen tekemät muutostyöt.

8. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus
Tuotteen virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tai tuotteen kanssa, ellei Finsec ole nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta luvannut. Finsecin taloudellinen vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvoinen.

Finsec ei ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytyksestä tai asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja. Finsec ei myöskään vastaa mahdollisista tuotevastuulain piiriin kuulumattomista vahingoista.

9. Ylivoimainen este
Finsec ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota Finsec ei ole voinut ennakoida myyntihetkellä. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi. Finsecin toimittajaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut vastaava este katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, mikäli samaa tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia hankkia muualta. Finsec ilmoittaa viipymättä ylivoimaisesta esteestä asiakkaalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

10. Palautukset
Kaikista palautuksista on sovittava Finsecin kanssa etukäteen. Emme lunasta palautuksia, joista ei ole etukäteen sovittu. Palautusosoite: FINSEC/West Shooters Store Mannerheimintie 75 00270 Helsinki. Palautettavien tuotteiden on oltava joko takuukorvattavia tai käyttämättömiä ja alkuperäisissä pakkauksissaan. Mukaan on laitettava tilausnumero ja lähettäjän yhteystiedot. Jos tarkoitus on saada palautusta ostohinnasta, myös maksupalautuksen tilinumero tarvitaan.

Noutamatta jätetyistä postiennakkolähetyksistä veloitetaan asiakkaalta lähetyksen kuljetuksesta ja palautumisesta aiheutuneet kuljetus- ja käsittelykulut 20 €.

11. Kaupan peruminen
Kaupan perumisesta ja ostoksen palauttamisesta on ilmoitettava 14 vuorokauden kuluessa kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostilla tai kirjeitse). Paketin noutamatta jättäminen postista ilman erillistä ilmoittamista ei johda kaupan peruuntumiseen.

12. Erimielisyydet
Osapuolten väliset erimielisyydet voidaan tarvittaessa käsitellä myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Rekisteriseloste