Turvallisuuskoulutus

FINSEC turvallisuuskoulutuspalvelut

 
Yritysten turvallisuuskoulutus

FINSEC turvallisuuskoulutukset ovat nykyaikainen ja käytännönläheinen keino lisätä koko organisaation valmiuksia ja hyvinvointia. Suunnittelemme koulutukset vastaamaan organisaation toimintaan liittyviä riskejä ja mahdollisia kriisitilanteita. Suunnitteluvaiheessa arvioidaan nykytila, sovitaan koulutusten tavoitteet ja huomioidaan koulutuksiin osallistuvan henkilöstön nykyiset valmiudet kohdata vaarallisia tilanteita. Kouluttajamme ovat kokeneita turvallisuusalan ja liiketoiminnan ammattilaisia.

Koko koulutustoimintamme on ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifioitua. FINSEC turvallisuuskoulutukset hyväksytään (sertifioitua toimintajärjestelmää käyttäviltä asiakkailtamme vaadituksi) hätätilanteiden harjoitteluksi.

Esimerkkejä yritysjohdolle suunnatuista koulutusaiheista
 • turvallisuusjohtaminen
 • kokonaisvaltainen riskienhallinta
 • avainhenkilöiden turvallisuus työssä, matkoilla ja vapaa-aikana
 • toimitilojen ja kiinteistön turvallisuustekniikka
 • työturvallisuus ja koneiden turvallisuus (myös ISO 45001 ja CE)
 • tietoturva (myös ISO 27001, Katakri, VAHTI)
 • ympäristöriskien hallinta (myös ISO 14001)
 • poikkeamatilanteisiin varautuminen ja kriisien hallinta
Esimerkkejä henkilöstökoulutusten aiheista
 • asiakaspalvelun uhkatilanteet
 • tilannetaju ja käytännön vinkit
 • huumausaineiden käytön tunnistaminen
 • työpisteen turvallisuusnäkökohtien huomioiminen
 • fyysiseen uhkaan varautuminen ja sen harjoittelu
 • erilaiset henkilöturvatuotteet ja niiden käyttö
 • töiden riskien arviointi
 • tietoturva
 • paloturvallisuus
 • kemikaaliturvallisuus
 • ympäristöriskien hallinta
 • poikkeamatilanteiden hallinta ja pelastussuunnitelmat
 • kriisiviestintä
Koulutuskokonaisuus voi sisältää riskikartoituksen, koulutuksen ja harjoittelua

Suurin hyöty koulutuksista saadaan, kun koulutus suunnitellaan ja toteutetaan täsmällisenä juuri olemassa olevaan tilanteeseen ja tarpeeseen. Koulutuksiin osallistuneet pystyvät soveltamaan koulutusten sisältöä omassa työssään koulutusten jälkeen itsenäisesti. Koulutukset voidaan jakaa osiin siten, että koulutuksiin osallistujat saavat aluksi osallistua oman organisaationsa riskien arviointiin, suunnitella parannuksia työympäristöönsä koulutuksen aikana ja myös harjoitella uutta valmiutta käytännössä. Henkilöturvallisuutta ja vaarallisen asiakkaan kohtaamista käsitteleviin koulutuksiin voidaan sisällyttää hyvällä mielellä, mutta todenmukaisesti, toteutettuja fyysisiä harjoitteita.

Ota yhteyttä ja kerro tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin ehdotamme teille sopivaa koulutuskokonaisuutta.
Vastaamme yritysten turvallisuuskoulutuksia koskeviin yhteydenottoihin numerossa 0445544244 arkisin kello 08:00-16:00.
Soiton sijaan voit myös lähettää meille sähköpostia myynti@finsec.fi

Hakuehtoihin sopivia tuotteita ei löydy.
To Top